SPP Aktiefond Sverige steg 7 procent i juni, vilket var identiskt med jämförelseindexutvecklingen. Fondens avkastning under det första halvåret landar därmed på 18,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarteamet, med Andreas Poole som ansvarig förvaltare, skriver i en kommentar att svenska aktier mätt med OMXS30GI steg med hela 7 procent i juni och har därmed hämtat igen merparten av den kraftiga nedgången i maj. Internationella faktorer bedöms ha bidragit till en kraftig uppgång.

Man tillägger att den svenska kronan har stärkts, i synnerhet sedan nivåerna i maj, vilket generellt sett är negativt för svenska aktier.

Vad gäller framtidsutsikterna på marknaden är man av uppfattningen att den svenska aktiemarknaden följer den globala utvecklingen enligt sitt normala mönster.

"Globalt är de förväntningar om räntesänkningar som marknaden nu prisar in mycket mer optimistiska än för en månad sedan. Utvecklingen för globala makrotal är fortsatt svag men av större vikt är hur förväntningarna kring makrotalen kommer att utvecklas. Utvecklingen i handelskriget står fortsatt i fokus för aktiemarknaden, och har också stor betydelse för utvecklingen för globala, och därmed även svenska, aktier", förklarar förvaltarteamet.

De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Ericsson, Volvo och Investor med portföljvikterna 6,5, 5,7 respektive 4,6 procent.

Industri stod för 33,7 procent av allokeringen, följt av finans med 21,1 procent.
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Den indexnära fonden SPP Aktiefond Japan utvecklades positivt i juni med en uppgång om 1,2 procent, men gick svagare än jämförelseindex till följd av exkluderingar. Fonden är hittills i år upp fonden 12,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarteamet med Henrik Wold Nilsen i spetsen skriver i en kommentar att globala aktier mätt med MSCI World i lokal valuta steg med 6 procent i juni.

Förväntningar om nya stimulansåtgärder från centralbankerna i kombination med vapenvilan i handelskriget pekas ut som bidragande faktorer till den kraftiga uppgången.

"För några kvartal sedan låg fokus för många av världens centralbanker på att normalisera penningpolitiken med högre räntor och en nedtrappning av sina balansräkningar. Den amerikanska centralbanken Fed gick i spetsen för normaliseringen och höjde räntan så sent som i december", förklarar förvaltarteamet och fortsätter:

"Sedan dess har retoriken från Fed ändrats dramatiskt. Först genom att nedtrappningen av balansräkningen (QT) stoppades, och vid det senaste räntemötet indikerades dessutom räntesänkningar redan i höst. Räntemarknaden prisar nu in hela fyra räntesänkningar under de kommande tolv månaderna trots att arbetslösheten i landet ligger på 3,6 procent, vilket är den lägsta nivån sedan 1969".

Man pekar även på att tillväxtutsikterna för USA inte heller har ändrats nämnvärt under det senaste året. Konsensusprognoserna för BNP-tillväxten har legat i intervallet 2,4 till 2,6 procent för kalenderåret 2019 och 1,8 till 2,0 procent för kalenderåret 2020.

"Det är över eller ungefär i linje med den långsiktiga förväntade tillväxten i USA".

Inför framtiden bedömer förvaltarteamet att utvecklingen för globala makrotal är fortsatt svag men det är av större vikt hur förväntningarna kring makrotalen kommer att utvecklas. Därtill står utvecklingen i handelskriget fortsatt i fokus för aktiemarknaden, och bedöms också ha stor betydelse för utvecklingen för globala aktier.

De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Toyota, Softbank och Sony med portföljvikterna 4,5, 2,3 respektive 2 procent.

Industri stod för 20,8 procent av allokeringen, följt av konsument cyklisk med 16,8 procent.


newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Den indexnära fonden SPP Aktiefond Europa steg 3,8 procent i juni, i likhet med jämförelseindexet. Viktigt framgent kommer bli hur förväntningarna kring makrotalen utvecklas. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarteamet med Lars Qvigstad Sørensen i spetsen skriver i en kommentar att globala aktier mätt med MSCI World i lokal valuta steg med 6 procent i juni.

Förväntningar om nya stimulansåtgärder från centralbankerna i kombination med vapenvilan i handelskriget pekas ut som bidragande faktorer till den kraftiga uppgången.

"För några kvartal sedan låg fokus för många av världens centralbanker på att normalisera penningpolitiken med högre räntor och en nedtrappning av sina balansräkningar. Den amerikanska centralbanken Fed gick i spetsen för normaliseringen och höjde räntan så sent som i december", förklarar förvaltarteamet och fortsätter:

"Sedan dess har retoriken från Fed ändrats dramatiskt. Först genom att nedtrappningen av balansräkningen (QT) stoppades, och vid det senaste räntemötet indikerades dessutom räntesänkningar redan i höst. Räntemarknaden prisar nu in hela fyra räntesänkningar under de kommande tolv månaderna trots att arbetslösheten i landet ligger på 3,6 procent, vilket är den lägsta nivån sedan 1969".

Man pekar även på att tillväxtutsikterna för USA inte heller har ändrats nämnvärt under det senaste året. Konsensusprognoserna för BNP-tillväxten har legat i intervallet 2,4 till 2,6 procent för kalenderåret 2019 och 1,8 till 2,0 procent för kalenderåret 2020.

"Det är över eller ungefär i linje med den långsiktiga förväntade tillväxten i USA".

Inför framtiden bedömer man att utvecklingen för globala makrotal är fortsatt svag men det är av större vikt hur förväntningarna kring makrotalen kommer att utvecklas. Därtill står utvecklingen i handelskriget fortsatt i fokus för aktiemarknaden, och bedöms också ha stor betydelse för utvecklingen för globala aktier.

De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Nestle, BP och Roche med portföljvikterna 4,4, 3,9 respektive 2,7 procent.


newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
JPM Latin America Equity A USD utvecklades positivt i juni med en uppgång om 6,9 procent, med ett stort bidrag från betalbolaget PagSeguro Digital. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att latinamerikanska aktier bytte ut nedgången i maj mot uppgång. Brasilianska aktier gynnades av lägre riskaversion på marknaden, ihop med reformframsteg kring socialförsäkringen i landet. Mexikanska aktier ökade på ett invandringsrelaterat avtal med USA som slöts i syfte att undvika ytterligare tullar. Även den chilenska aktiemarknaden utvecklades väl.

Fonden gynnades framförallt av aktievalen inom IT-sektorn, däribland PagSeguro. Man anser att företaget fortsätter att framgångsrikt leverera betallösningar till små och medelstora återförsäljare i Brasilien, samtidigt som man bygger ut sin P2P-kapacitet.

På minussidan märktes undervikten i det brasilianska energibolaget Petrobras. Aktien utvecklades starkt efter en försäljning av en majoritetspost i pipelineenheten TAG.

Vad avser portföljen berättar man att transaktionerna var begränsade under månaden, och det gjordes inga större positionsförändringar.

Inför framtiden håller man utkik efter aktier på tillväxtmarknader som erbjuder stark vinsttillväxt. Vidare framhåller man att de nuvarande värderingarna på marknaden, illustrerat som ett P/B-tal om 1,6 gånger, är i den lägre delen av det historiska spannet. Samtidigt är vinsttillväxtförväntningarna låga.


newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Fidelity Pacific A-USD steg marknadslikt i det andra kvartalet med en uppgång som löd 0,8 procent. Ett nytt innehav i fonden är biometribolaget Egis Technology. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att förnyade förväntningar om ett handelsavtal mellan Kina och USA samt potentiellt mer expansiv penningpolitik globalt gav stöd till aktierna i Stillahavsregionen under kvartalet.

Fonden presterade i linje med indexet. På plussidan gynnades många av de främsta bidragsgivarna av ökade marknadsandelar samt goda vinstutsikter. Kortsiktiga besvikelser höll däremot tillbaka vissa innehav.

Sårbehandlingsbolaget PolyNovo var en portföljmässig ljuspunkt i juni. Marknaden fokuserade på bolagets möjligheter att ta fler marknadsandelar, givet produkternas konkurrensfördelar. Betalbolaget Zip släppte en stark kvartalsrapport som var bättre än väntat, medan sportvarumärket Li Ning steg på en omvänd vinstvarning.

I botten noterades bioteknikbolaget Hutchison China Meditech som föll kraftigt, liksom koreanska mjukvarubolaget Cafe24 på försvagade vinstförväntningar.

Ett nytt innehav i fonden är Egis Technology, som tillverkar fingeravtryckslösningar (IC). Från förvaltarhåll bedömer man att bolaget är väl positionerat att ta marknadsandelar i en snabbväxande bransch, givet den unika konkurrensfördelen i att man utvecklar sin egna algoritm.

"Egis har även demonstrerat massproduktionskapacitet genom att vara leverantör åt Samsung", förklarar förvaltarteamet.

Vidare har fonden tagit in Huami som utvecklar smarta enheter. Aktien anses vara attraktivt värderad. Bolaget bedöms ha starka kostnadsfördelar mot dyrare marknadsaktörer, samtidigt som aktörerna inom low-end delen av marknaden saknar samma tekniska kunnighet.

"Givet den starka tillväxtpotentialen inom området för smarta klockor, så kommer den nya produktpipelinen sannolikt att stödja omsättningstillväxten och vinsttillväxten", avslutar man med.newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
SEB Hållbarhetsfond Världen, tidigare SEB Världen, steg 2,8 procent i juni, medförande att fonden är upp 10,4 procent i år. Fonden beskrivs nu ha en tydlig hållbarhetsprofil med en mer fossilfri inriktning där man bland annat underviktar energibolag. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att aktiemarknaderna hade en positiv månad, såväl de utvecklade som tillväxtmarknaderna.

"Obligationsräntor handlades ned på tydligt mjuka signaler från centralbankerna. Den ekonomiska statistik som levererades tappade fortsatt momentum och kom generellt in åt det svagare hållet", förklarar man och fortsätter:

"Handelskonflikten mellan USA och Kina var fortsatt i händelsernas centrum där marknaden hyste visst hopp om framsteg efter G20 mötet. Detta i kombination med förväntningar om räntesänkningar i närtid gav stöd åt aktiemarknaderna globalt".

Fonden utvecklades positivt i marknadsmiljön med en uppgång om 2,8 procent, vilket var något svagare än jämförelseindexavkastningen.

"Det var snarare bolagsvalen än sektorallokeringen som hade betydande påverkan på fondens relativa utveckling", berättar förvaltarteamet.

På bolagsnivå var det övervikter i bolag som LyondellBasell Industries, Sandvik och Seagate Technology som gav de största positiva bidragen till den relativa utvecklingen. Detta medan övervikter i Kohls Corp och Royal Ahold Delhaize tyngde.

De största innehaven i fonden


newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Räntefonden Öhman Företagsobligationsfond A ökade 0,7 procent i juni, medan jämförelseindexutvecklingen löd 0,5 procent. Fonden låg fortsatt över sitt index i duration under perioden vilket bidrog positivt. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att under juni har marknaden präglats av att ECB och Fed varslat om en något mjukare penningpolitik. Primärmarknaden för krediter var mycket aktiv inför sommaren.

"Från USA kan vi redan i juli förvänta räntesänkning medan det i Europa kan det bli mer utdragit till hösten förrän vi ser mer penningpolitisk stimulans. Aktie- och kreditmarknader har reagerat positivt på detta och även statsräntor har gått bra", förklarar man.

Trots en god utveckling under månaden bedömer man från förvaltarhåll att det finns osäkerhet på marknaden vilket gjort att räntehöjningar skjutits på framtiden.

"Ledande indikatorer pekar fortsatt ned och oro för tillväxt och politiska risker kvarligger. Vi är därför fortsatt försiktiga och fokuserar främst på investeringar i kortare löptider och i bättre kvalitet. Fonden ligger även något överviktad sitt index i fastigheter och ser över och minskar i cykliska och känsliga innehav i ett relativt stabilt marknadsläge", berättar fondens förvaltningsteam.

Fonden låg fortsatt över sitt index i duration under månaden vilket bidrog till överprestationen mot index trots en högre kreditrisk. Inga större förändringar gjordes men bland annat SSAB och Vattenfall köptes in till fonden, mot bakgrund av den goda aktiviteten på privatmarknaden för krediter.

Månadens avkastning medför att fonden är upp 2,5 procent sedan årsskiftet, jämfört med indexavkastningen om 1,9 procent.

Kreditsegmentet BBB stod för 70,4 procent av allokeringen vid månadsskiftet, följt av kreditsegmentet A med 15,1 procent.
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Öhman Etisk Index USA A utvecklades positivt i juni med en uppgång som löd 4,1 procent, vilket medför att fonden är upp 23,2 procent sedan årsskiftet. Jämförelseindexet har under samma period ökat strax under 24 procent. Det framgår av en månadsrapport.

De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Microsoft, Apple och Johnson & Johnson med portföljvikterna 5,5, 5,2 respektive 2,1 procent.

På sektornivå stod teknik för 29,9 procent av allokeringen vid månadsskiftet, följt av finans med 17,9 procent.

Fondens strategi innebär att fonden placerar i de av indexets aktier som rankas högt enligt Öhmans modell för hållbarhetsrating.
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Öhman Etisk Index Sverige A steg 6,6 procent i juni, vilket medför att fonden är upp 18,5 procent sedan årsskiftet. Detta i linje med jämförelseindexutvecklingen. Det framgår av en månadsrapport.

Ericsson, Volvo och Assa Abloy utgjorde de största innehaven i fonden per utgången av månaden med portföljvikterna 7,3, 6,1 respektive 5,6 procent.

Industri stod för 37,4 procent av allokeringen på sektornivå, följt av finans med 16,8 procent.

Fondens strategi innebär att fonden placerar i de av indexets aktier som rankas högt enligt Öhmans modell för hållbarhetsrating.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Öhman Etisk Index Pacific steg 3,9 procent i juni, vilket medför att fonden är upp 25,8 procent sedan årsskiftet. Det överträffar jämförelseindexutvecklingen under samma period som lyder 23,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

De största innehaven i fonden var per utgången av månaden AIA Group, Commonwealth Bank of Australia och Westpac med portföljvikterna 9,3, 8,8 respektive 6,8 procent.

Finans stod för 50,7 procent av allokeringen vid månadsskiftet, följt av industri med 10,4 procent.

Fondens strategi innebär att fonden placerar i de av indexets aktier som rankas högt enligt Öhmans modell för hållbarhetsrating.
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Öhman Etisk Index Japan steg 1,3 procent i juni, vilket medför att fonden är upp 13,8 procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 12,8 procent. Det är framgående av en månadsrapport.

De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Toyota, Softbank och Sony. Portföljvikterna löd 5,9, 3,3 respektive 2,8 procent.

På sektornivå utgjorde konsument cyklisk 18,9 procent av allokeringen, följt av industri med 18,6 procent.

Fondens strategi innebär att fonden placerar i de av indexets aktier som rankas högt enligt Öhmans modell för hållbarhetsrating
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Öhman Etisk Index Europa steg 4 procent i juni, vilket medför att fonden är upp 21,1 procent i år. Detta i likhet med jämförelseindexet. Det framgår av en månadsrapport.

De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Nestle, Roche och Unilever med portföljvikterna 5,8, 3,6 respektive 2,5 procent.

Finans stod för 22,5 procent av allokeringen vid månadsskiftet, följt av sjukvård med 15,9 procent.

Fondens strategi innebär att fonden placerar i de av indexets aktier som rankas högt enligt Öhmans modell för hållbarhetsrating.


newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Öhman Etisk Emerging Markets ökade mer än sitt jämförelseindex i juni, vilket medför att fonden är upp 17,1 procent sedan årsskiftet. Jämförelseindexutvecklingen under samma period lyder 15,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Tencent, Alibaba och Samsung Electronics med portföljvikterna 8, 7,5 respektive 6,1 procent. Samsung seglar därmed upp som det tredje största innehavet i fonden.

Teknik stod för 35 procent av allokeringen, följt av finans med 29,9 procent.

Fondens strategi innebär att fonden placerar i de av indexets aktier som rankas högt enligt Öhmans modell för hållbarhetsrating.
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
DNB Renewable Energy retail A steg nästan dubbelt så mycket som sitt jämförelseindex under juni med en uppgång om 8,9 procent. Detta enligt en månadsrapport.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att fonden återhämtade sig kraftigt och utvecklades starkare än både MSCI World Index och sitt jämförelseindex.

Vissa bolag gav kommentarer under investerarmöten som var mer optimistiska än förväntat. Vissa företag initierade också potentiella aktieägarvänliga drag, däribland AMG som nu ska undersöka en avknoppning av AMG Tech för att frigöra värde.

Vad gäller marknaden bedömer man att det tycks finnas en ökad medvetenhet kring den globala uppvärmningen och att denna måste hanteras snabbt.

"Nya diskussioner i G20 och EU är exempel på detta. Och ett nytt förslag i New York Policyn med mål som överstiger Parisavtalet kommer skapa investeringsmöjligheter. Bloomberg New Energy Finance kom också med sin rapport om utsikterna inom energisektorn, som åter visade att övergången kan göras till en lägre kostnad", förklarar fondens förvaltningsteam.

Avslutningsvis nämner man portföljvärderingen. Fonden uppges handlas till en värderingsrabatt mot MCI World, trots en högre förväntad resultatutveckling.

Många bolag i fonden tror man kommer att ge stark tillväxt i kassaflödet under 2019 och framöver. Baserat på detta anses risk/reward vara positiv.

China Longyuan Power, First Solar och Renewable Energy utgjorde de största innehaven i fonden vid det föregående månadsskiftet (rapporteras med en månad fördröjning).


newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
DNB Health Care steg 2,9 procent i juni, mot bakgrund av att hälsosektorn utvecklades i linje med den breda marknaden. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att sektorn har varit svag hittills i år på grund av osäkerhet knuten till valet i USA och förändrade ramvillkor för hälsovården.

"Vi hävdar dock att denna rädsla är överdriven och menar att företag som utvecklar produkter som skapar värde för både patienter och vårdgivare kommer att kunna ta betalt för detta även i framtiden, oavsett politisk regim. Resultatrapporterna för första kvartalet är solida och bolagen signalerar goda utsikter", förklarar fondens förvaltningsteam.

I föregående månadsrapport uttryckte de att nedgången i Johnson & Johnson var överdriven, och aktien återhämtade sig i juni. Sanofi hade också en solid månad. Positionen i Allergan ökade betydligt efter budet på företaget från Abbvie.
Det största negativa bidraget kom från Lilly, som tillkännagav några nedslående kliniska resultat relaterade till en diabetesmedicin.

Förvaltarteamet målar fortsatt upp den långsiktiga utvecklingen inom hälsovårdssektorn som god.

"Vi tror på fortsatt konkurrenskraftig avkastning hjälpt av en hög innovationstakt, en åldrande befolkning, livsstilssjukdomar och ett stort investeringsbehov i tillväxtekonomier", avslutar man med.

Månadens avkastning medför att fonden är upp 11,3 procent sedan årsskiftet, medan jämförelseindexutvecklingen lyder 14,9 procent.

Johnson & Johnson, Sanofi och GSK utgjorde de största innehaven i fonden vid utgången av månaden.newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Förvaltarteamet bakom Didner & Gerge Småbolag konstaterar att omsorgsbolaget Ambea som utvecklats svagt på börsen den senaste tiden inte har verksamhet i Finland där branschkollegan Attendo har problem.

"Under juni månad färdigställde Ambea sin företrädesemission på 1 215 miljoner kronor som var en delfinansiering av förvärvet av Aleris omsorg. Småbolagsfonden deltog i nyemissionen. Aktekursutvecklingen har varit svag i år och vi avstår att spekulera om anledningarna till det. Men vi kan konstatera att Ambea inte har någon verksamhet i Finland, det land där branschkollegan Attendo har problem", förklarar fondens förvaltningsteam.

De konstaterar även att det framtida behovet av äldreboenden kvarstår.

"Enligt prognoser från SCB kommer från 2017 till 2026 andelen av Sveriges befolkning som är 80 år eller äldre att öka med 255 000 personer eller med 50 procent. Vi bedömer att det är osannolikt att kommunerna klarar av att själva möta det stora behov som väntar utan att man måste göra det tillsammans med privata aktörer", kommenterar man.

Fonden utvecklades positivt i juni, med särskilt goda bidrag från Husqvarna, Lagercrantz och Nolato. På minussidan märktes utvecklingen i Vitec, Atea och Kopparbergs Bryggeri.

En större portföljhändelse har varit det faktum att det finska fastighetsbolaget Kojamo har meddelat att man avser framgent tillämpa en fastighetsvärdering mer i linje med övriga europeiska fastighetsbolag.

"Vi ser detta som positivt då det troligtvis kommer medföra en mer jämförbar värdering av Kojamos tillgångar".

Fonden köpte in sig för ett år sedan i samband med börsintroduktionen. Aktien är upp 65 procent på Helsingforsbörsen i år och beskrivs som en god investering.

De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Husqvarna, Lagercrantz och Securitas med portföljvikterna 6,7, 6,6 respektive 6,2 procent.
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Didner & Gerge Aktiefond utvecklades positivt i juni med en marknadslik uppgång om 6,6 procent. Verkstadsbolaget Volvo anses vara fortsatt rimligt attraktivt värderat. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarteamet med Gustaf Setterblad och Carl Bertilsson i spetsen skriver i en kommentar att juni var en positiv månad för Stockholmsbörsen. Perioden präglades av indikationer om en fortsatt expansiv penningpolitik i västvärlden kombinerat med en minskad oro för en eskalering av det pågående handelskriget.

För fondens del var Volvo och SKF de främsta bidragsgivarna, medan Danske Bank och Attendo tyngde avkastningen. Volvo och Attendo kommenteras på djupet i månadsrapporten.

"Volvo befinner sig i en period med stark resultatutveckling till följd av hög aktivitet i bolagets slutmarknader, goda resultat från genomförda omstruktureringar, och stöd från en svagare krona", förklarar förvaltarteamet och fortsätter:

"Vi bedömer att bolaget bör stå bättre rustat mot svagare efterfrågan idag än vid tidigare nedgångar, både tack vara interna förbättringar och en stark balansräkning".

Värderingen beskrivs som attraktiv, även med antaganden om något lägre marknadsnivåer. Man tillägger att verksamheten inom anläggningsmaskiner ger stöd till värderingen i en jämförelse med konkurrenter inom lastvagnssektorn.

Attendo utvecklades svagt till följd av ytterligare en vinstvarning.

Från förvaltarhåll bedömer man att bolaget möter långsiktigt en tydligt ökande efterfrågan på grund av demografiska faktorer, samt en brist på offentliga alternativ.

Man tror dock att en bestående vändning av resultatutvecklingen kan komma att ta tid, då man behöver åtgärda lönsamheten i nya boenden samtidigt som man söker högre ersättningar från kommuner för att kompensera högre kostnader.

De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Volvo, SKF och Nordea med portföljvikterna 8,6, 7,4 respektive 7,2 procent.
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Didner & Gerge rekryterar Linn Hansson som ny förvaltare för Didner & Gerge US Small and Microcap. Det framgår av ett pressmeddelande.

Hansson kommer närmast från Handelsbanken, där hon förvaltat en globalfond och en Japanfond.

Hon tillträder nästa månad, den 19 augusti. Fonden kommer förvaltas tillsammans med Jessica Eskilsson Frank.
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Jupiter Dynamic Bond steg 0,6 procent i juni, vilket medför att obligationsfonden är upp 5,8 procent i år. Jämförelseindexet har under samma period ökat 4,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltaren Ariel Bezalel skriver i en kommentar att rallyt i obligationsräntor fortsatte i det andra kvartalet, lett av svagare ekonomisk data och höjda stimulansförväntningar.

Kreditmarknaderna utvecklades väl under perioden, med starka resultat i april och juni men med en svagare månad i maj. Mot bakgrund av fallande räntor var aptiten efter yielder god.

Fonden steg i kvartalet och utvecklades även bättre än jämförelseindexet, vilket förvaltaren kopplar till selektiv exponering mot krediter och tillväxtmarknader.

Avkastningen drevs av amerikanska och australienska statsobligationer, varav båda marknaderna noterade ett rally. Däremot missgynnades fonden av CDS-derivat som syftar till att mitigera isärspreadning mellan amerikanska och europeiska high yield-obligationer.

Inför framtiden förklarar Bezalel att det har varit förvaltarteamets uppfattning under en längre tid att den amerikanska ekonomin närmar sig slutet på cykeln samt nästa recession.

De förväntar sig ytterligare aggressiva penningpolitiska stimulanser från centralbankshåll i USA, mer än vad för närvarande diskonteras av marknaden.

Vidare belyser man det faktum att den nuvarande ekonomiska expansionen i USA är den längsta i USA:s historia som daterar tillbaka till 1854.

"Det i sig självt borde vara en varningssignal", konstaterar Jupiter-förvaltaren.


newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Bostadsutvecklaren JM stiger mer än sex procent på sin rapport för det andra kvartalet, och aktien har ökat nära 46 procent sedan årsskiftet.

Uppgången gynnar flera fonder med stora innehav i fastighetsbolaget, enligt analystjänsten Morningstar.

I toppen i ägarlistan om man ser till aktivt förvaltade fonder återfinns hedgefonden Origo Quest 1. Innehavets portföljvikt i den fonden löd 7,9 procent vid det senaste månadsskiftet.

Stefan Roos som ingår i fondens förvaltningsteam anser att bolaget har slagit marknadens förväntningar på i stort sett alla rader, samt noterar flera positiva framtidssignaler i rapporten.

"Värderingen och aktien ser spännande ut, den är ju dessutom rejält kortad", uttrycker Origo-förvaltaren. Fonden köpte in sig i fastighetsbolaget under förra året i samband med kursmässig svaghet.

Därefter i listan noteras Aktiespararna Direktavkastning, följt av Swedbank Robur Sweden High Dividend. JM hade vikter om 7,5 respektive 5,9 procent i dessa fonder.

Movestic Fastigheter, som är under förvaltning av Odin Fonder, intar sedan fjärdeplatsen. Förvaltaren Øystein Bogfjellmo har det övergripande ansvaret för både den och Odins egna fastighetsfond, som också har en stor position i bostadsutvecklaren.

Andra fonder där JM stod för mer än tre procent av portföljen, baserat på innehavsrapportering till Morningstar, är eQ Eurooppa Osinko, Alluvium Global Strategy och Nordic Equities Select.

JM:s nettoomsättning i det andra kvartalet backade till 3 944 miljoner kronor (4 125), men det var högre än väntat då Factset analytikerkonsensus låg på 3 732 miljoner kronor. Rörelseresultatet blev 506 miljoner kronor (504), väntat rörelseresultat var 486 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var 12,8 procent (12,2).
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
SEB Asset Selection ökade 1,4 procent i juni, med positiva bidrag från tre av fyra tillgångsslag. Det framgår av en månadsrapport.

Fonden erhöll positiva avkastningsbidrag från aktier, statsobligationer och räntor, men förlorade pengar på valutadelen.

Inför månaden hade fonden en nettoexponering mot aktiemarknaden på 41 procent, vilket blev gynnsamt i det goda börsklimatet. Nettoexponeringen löd 43 procent vid utgången av perioden, vilket markerar en mindre ökning.

Vad gäller statsobligationer har man haft en nettoexponering på 254 procent, vilket således genererade ett positivt avkastningsbidrag när marknaden steg med 1,2 procent. Från förvaltarhåll upprepar man sin positiva syn på statsobligationer och nettoexponeringen hölls kvar på en hög nivå om 256 procent.

Fonden har däremot haft en negativ syn på valutor och omvänt en positiv syn på dollarn, vilket belastade avkastningen när dollarn försvagades mot den genomsnittlig valutan. Kortpositionen hade mer än halverats till minus 39 procent vid månadsslutet.

Avkastningen under månaden medför att fonden är upp 3,5 procent i år, efter en svag inledning på året.
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Catella Hedgefond väljer att bibehålla fortsatt försiktig exponering, givet att börsen återigen befinner sig på upplevt höga nivåer. Det framgår av en månadsrapport.

"I juni har vi underskattat hur mycket börsen skulle drivas av mjukare centralbanker, men nu med börsen åter på höga nivåer och fortsatt svag ekonomisk data så tror vi på fortsatt lågt netto. Vi har under året sakta och metodiskt bygger upp bruttoexponeringen från låga nivåer", förklarar fondens förvaltningsteam inledningsvis.

Fonden backade 0,06 procent under månaden, mot bakgrund av en nettoexponering mot aktiemarknaden på runt tre procent.

Fondens kreditportfölj, räntederivat och långa aktiepositioner genererade positiva avkastningsbidrag, medan kortpositioner och aktiederivat gav förluster.

Aktiesidans vinnande positioner i juni inbegrep Stora Enso, Hexagon och Sandvik som alla är långpositioner, medan förlustpositioner som Atlas Copco och Ambu är korta positioner.

"Sandvik och Atlas Copco är en relativspread där vi ser bättre värde i Sandvik än i Atlas Copco, och vi bedömer även att en avmattad investeringsnivå inom halvledarindustrin bör leda till försvagning av Atlas Copcos affärsområde vakuumteknik", kommenterar förvaltarteamet.

Inför framtiden berättar man att portföljen har idag en viss tilt mot långpositioner i upplevt lågt värderade (ibland cykliska bolag) och kortpositioner i vad man bedömer vara dyra (ofta defensiva) bolag.

"Även om vi är försiktigt inställda till konjunkturcykeln, så anser vi att börsen tagit ut detta mer än väl och att värderingsskillnaderna blivit extrema. Exempel på vad vi ser som billiga aktier kan vara Stora, med både låga vinstmultiplar och betydande värden i skogen, medan exempel på dyr aktie kan vara Carlsberg som dessutom får tuffa jämförelsesiffror i år med den fantastiska sommaren 2018 för ölförsäljning i Nordeuropa och Ryssland", avslutas framtidsutblicken med.


newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Det har slutits en ny vapenvila i handelskriget med nya förhandlingar, men konflikten kan snabbt trappas upp igen. Det skriver SPP Fonder i sin senaste marknadsrapport, i vilken det inte görs några allokeringsförändringar.

"Handelskriget har fått mycket uppmärksamhet sedan Trump fick utvecklingen att eskalera i maj. Spänningen var därför stor i samband med G20-toppmötet i Japan där parterna återigen satte sig vid förhandlingsbordet, vilket resulterade i en ny vapenvila", förklarar fondbolaget.

De påpekar dock att det fortfarande är ett osäkert läge.

"Det är fortsatt en öppen fråga om förhandlingarna kommer att lyckas och Trump kan när som helst komma att bestämma sig för att trappa upp handelskriget igen med en tweet. De flesta ekonomer menar att risken för detta inte är obetydlig medan finansmarknaderna verkar tro på en lösning", kommenterar SPP Fonder.

Ser man till allokeringsrekommendationer föreslås fortsatt generell undervikt mot aktiemarknaden, och normalvikt mot krediter samt obligationer. Övervikt mot penningmarknaden rekommenderas, mot bakgrund av att allokeringsgruppen på fondbolaget noterar att det prisas in flera räntesänkningar i USA.

Kollar man på regional nivå inom tillgångsslaget aktier är man underviktade inom såväl svenska aktier som tillväxtmarknadsaktier, och fortsatt normalviktade globala aktier.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Carnegie Sverigefond steg 7,7 procent i juni, vilket medför att fondens avkastning under det första halvåret landar på 20,7 procent. H&M anses stå ganska starkt, givet branschmiljön. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltaren Simon Blecher uttrycker inledningsvis att alla söker alternativa placeringar, räntor och krediter och ändå vill inte aktiemarknaden gå ner.

"Givet 5–6 procent i avkastningskrav istället för historiskt kanske 6–8 procent är det enkelt att motivera värderingar på 18–20 gånger vinsten istället för det historiska 13–14 gånger vinsten. Dagens värdering på Stockholmsbörsen kring 17 gånger vinsten känns därmed ganska acceptabelt, väl medveten om att konjunkturen är på väg att försämras", förklarar Blecher.

Han tillägger att det är förvånande att de bolag som lyckas växa själva handlas till värderingar på uppemot 25-30 gånger vinsten och vissa till och med högre. Detta samtidigt som de bolag som har stillastående vinster ligger kring 8–11 gånger vinsten.

"Den värderingskillnaden borde täppas till kommande år, oavsett var räntan tar vägen", menar Blecher.

Fonden utvecklades positivt under månaden, och en vinnaraktie blev H&M.

"Visst har bolaget fortfarande problem med fallande vinst, även om det ser ut att stoppas upp lite nu och visst kvarstår det höga varulagret och visst är marginalen hälften (!) av det historiska, men i en värld full av klädbolag som mosas står de ganska starkt", säger förvaltaren av fonden.

Han adderar att online går strålande, försäljningen tar fart och att de genomför en efterlängtad neddragning av expansionstakten samtidigt som de stänger alltfler butiker.

"Kostnadskontrollen är magnifik. Och balansräkningen stark. Någon rea är det kanske inte på aktien, men jämfört med andra stabila bolag med låg rörelserisk och halva marginalen (läs Axfood och ICA) handlas den till tydlig rabatt", avslutar Blecher med.

De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Investor, Volvo och Holmen med portföljvikterna 9,2, 7,4 respektive 6,1 procent.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Carnegie Rysslandsfond fortsatte den positiva trenden under 2019 och steg 7,1 procent i juni. Fonden har därmed ökat 33,1 procent i år, vilket gör det till den aktiefond hos Carnegie Fonder som presterat bäst under det första halvåret.

Förvaltaren Fredrik Colliander skriver i en kommentar att Rysslands ekonomiska tillväxt under det första kvartalet minskade till 0,5 procent på årsbasis, samt att inflationstakten är fortsatt fallande. Som en konsekvens sänkte den ryska centralbanken nyligen styrräntan med 25 punkter till 7,5 procent.

Fondens förvaltningsteam räknar själva med en tillväxt på 1,5 procent för helåret, samt ytterligare en räntesänkning senare i år. Vidare upplyser man att den ryska statsbudgeten fortsätter att uppvisa stora överskott, samt att betalningsbalansen ser stark ut.

På den politiska fronten berättar förvaltaren att sanktioner riktade mot Ryssland är åter på tapeten i USA.

"En politisk plattform bestående av 27 demokratiska kongressmän som kallar sig ”The Blue Dog Coalition” säger sig stödja sanktioner mot skuld utgiven av den ryska staten. Det är inget nytt i detta och har i dagsläget ingen praktisk betydelse", förklarar Colliander.

Det har varit mycket fokus på Gazprom även under juni.

"Bolaget förbereder en ny utdelningspolicy som kommer att bekräfta målet att dela ut minst 50 procent av vinsten. Det ryska finansministeriet har också deklarerat att man inte kommer att gå vidare med den tidigare planerade engångshöjningen av mineralutvinningsskatten för naturgasproduktion, vilken varit ett orosmoment", säger förvaltaren och avslutar:

"Det positiva nyhetsflödet rörande Gazprom fortsätter".

Fondens främsta bidragsgivare hittills i år har varit just Gazprom, ihop med Sberbank och Novatek. I botten har däremot Alrosa och HMS Group märkts.

Sberbank, Gazprom och Surgutnefteg preferensaktie utgjorde fondens största innehav vid halvårsskiftet. Sberbank har seglat upp som fondens största innehav.


newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Visa mer ˅
Källa: Nyhetsbyrån Finwire om inget annat anges. Folksam ansvarar inte för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Folksam