Delphi fonder byter fondförvaltare i alla utom en fond, endast Delphi Global Valutasikret nämns inte i förvaltarbytena. Däremot berör samtliga tre fonder som marknadsförs i Sverige; Global, Europe och Nordic.

Bytena har sin grund i att Stig Tønder har beslutat sig för att lämna fondbolaget, efter 25 år i bolaget. Att en förvaltare lämnar bolaget helt har enligt fondbolaget bara hänt två gånger tidigare.

Portföljansvaret för de olika fonderna flyttas över under perioden fram till 1 januari 2020.

"Förändringarna rubbar inte Delphis förvaltningskoncept. Fonderna ska fortsatt förvaltas utifrån Delphi-metoden, som omfattar både trendanalys och fundamental analys. Även om konceptet förblir detsamma finns det ett kontinuerligt behov av att utveckla hur vi för ut konceptet i förvaltningen", skriver fonden i ett pressmeddelande.

FonderTidigare förvaltareNy förvaltare
GlobalStig TønderTian Tollefsen
EuropeEspen K. FurnesHåkon H. Sætre
NordicHåkon H. SætreAndreas Berdal Lorentzen
NorgeTian TollefsenEspen K. Furnes
KombinasjonHåkon H. Sætre / Tian TollefsenAndreas Berdal Lorentzen / Espen K. Furnes
De två sista marknadsförs inte utanför Norge.
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
C WorldWide Asia steg 2,3 procent i oktober, vilket var i linje med fondens jämförelseindex. Därmed är fonden upp 24 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

Fondens förvaltarteam skriver i en kommentar att den positiva utvecklingen var driven av en stark utveckling inom de flesta sektorer och marknader i regionen.

Positiva bidragsgivare var TSMC, Samsung och Sunac. På minussidan märktes Kasikornbank, Tencent och My EG.

"Vi tog två nya positioner under månaden: taiwanesiska Chailease, ledande inom leasingtjänster för små- och medelstora företag i Kina och Sydostasien, och indiska Manappuram Finance, ett finansbolag med unik affärsmodell och 40 års erfarenhet av att förse delar av befolkningen med svag eller ingen tillgång till den reguljära bankmarknaden med finansiering med guld som säkerhet, och med ytterst attraktiva tillväxtmöjligheter", beskriver förvaltarteamet.

Fonden avyttrade sin position i Kasikornbank.

De största innehaven per utgången av månaden var TSMC, Samsung Electronics och Alibaba med portföljvikterna 7,4, 7,2 respektive 7,1 procent.
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
SEB Hållbarhetsfond Världen ökade i oktober lika mycket som sitt index, 0,8 procent. Däremot ligger fonden efter sitt index under 2019 med en ökning på 14,7 procent gentemot 20,4 procent för index. Det framgår av en månadsrapport.

Både de utvecklade och tillväxtmarknaderna hade en gynnsam månad i oktober. Detta efter bland annat mer gynnsamma och mindre riskabla utsikter för handelskriget mellan USA och Kina samt brexit.

Fonden gynnades främst av övervikten mot värdebolag. Däremot missgynnades fonden av sin vikt mot mindre bolag, som underpresterade stora bolag. Fondens hållbarhetsprofil gör att den underviktar energisektorn, vilket gynnat fonden denna månad efter att energisektorns svaga månad.

På bolagsnivå var övervikter i Sandvik, Intel och Paccar de som gav största positiva bidrag till den relativa avkastningen medan övervikter i HP, Kimberly-Clark och Texas Instrument tyngde utvecklingen mest.

Fondens räntedel utvecklades, liksom sitt index, negativt.

Största innehav var vid månadens slut Stadshypotek med sina 9,2 procent, en ökning med 1,4 procentenheter gentemot föregående månadsskifte. Nästan hälften av fondens innehav var svenska vid månadens slut.
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Aktiefonden DNB Health Care utvecklades positivt i oktober med en avkastning på 3,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden ökat 20,0 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna.

Hälsosektorn överpresterade under oktober marknaden generellt, drivet av bra kvartalsrapporter och positiva utsikter för bolagen i branschen. Vad gäller sjukvårdsbranschen i USA bedöms sannolikheten för ett politiskt driv mot ett offentligt förvaltat sjukvårdssystem allt lägre, vilket gynnar fondens innehav. Detta även om osäkerheten kring detta kommer kvarstå fram till presidentvalet nästa år.

Förvaltarna bedömer bolagens affärsmodell som solid, oavsett hur det faller ut i valet.

I fonden var innehaven inom sjukförsäkring de största bidragsgivarna. Astellas och Bristol‐Myers Squibb är två enskilda bolag som tas upp som vinnare under månaden.

Förvaltarna tror på framtiden för branschen.

"Vi tror på fortsatt konkurrenskraftig avkastning hjälpt av en hög innovationstakt, en åldrande befolkning, livsstilssjukdomar och ett stort investeringsbehov i tillväxtekonomier. Vår investeringsstrategi försöker fånga upp dessa trender utan att ta för hög risk."

Fonden var vid månadsskiftet till 57 procent exponerad mot USA.

Fondens tre största innehav per utgången av perioden var Sanofi, Johnson & Johnson och GlaxoSmithKline med portföljvikterna 8,8, 7,7 respektive 6,2 procent.
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Didner & Gerge Småbolag steg 1,5 procent i oktober, jämfört med fondes jämförelseindex som steg 2,7 procent. Även på årsbasis slår index fonden med en avkastning på 30,6 procent mot fondens 19,5 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Carl Gustafsson och Kristian Åkesson.

Avkastningen gynnades av Sweco, Trelleborg, Hexpol, Storebrand och Lifco. Embracer Group, Husqvarna, Mekonomen, Lagercrantz och Volati tyngde avkastningen.

Fonden lyfter även fram Rejlers.

"Teknikkonsulten Rejlers rapporterade en god omsättningsökning för det tredje kvartalet samt ett förbättrat rörelseresultat. Ett stort omställningsarbete pågår och bolaget har en ambitiös strategi att fördubbla verksamheten fram till 2025", berättar förvaltarna.

Fonden deltog i en riktad nyemission från Rejlers. Nyemission gjordes för att delfinansiera förvärvet av Neste Engineering Solutions.

Man har även avyttrat Sydbank.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Lagercrantz, Ambea och Trelleborg med portföljvikterna 6,6, 5,1 respektive 4,9 procent.
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Didner & Gerge Aktiefond steg 4,8 procent i oktober, vilket var bättre än index som steg fyra procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 19,2 procent, vilket är sämre än index som avkastat 27,9 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Simon Peterson och Carl Bertilsson.

"Stockholmsbörsen utvecklades positivt under oktober månad. Detta drevs bland annat av cykliska bolag, som generellt klarade avmattningen i industrikonjunkturen bra", skriver förvaltarna.

Flera av fondens innehav kom med sina kvartalsrapporter under månaden. Främsta bidragsgivare under månaden var Trelleborg, Hexpol och Atlas Copco. AK, Embracer och Husqvarna tyngde avkastningen.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Volvo, Indutrade och Atlas Copco med portföljvikterna 7,9, 5,7 respektive 5,3 procent.
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Odin Sverige steg 3,4 procent i oktober, vilket generellt anses vara en utmanande månad på börsen. Fonden är därmed upp 30,1 procent i år och överpresterar gentemot sitt jämförelseindex som stigit 26,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

"Oktober är normalt en utmanande månad, men samtidigt visar statistik att det kan vara en bra tid att positionera sig på marknaden. De låga räntorna har kommit att stanna och därför tror vi att aktiemarknaden på längre sikt tål högre priser än vi har sett historiskt", beskriver fondens ansvariga förvaltare Vegard Søraunet i en månadskommentar.

Under månaden sålde fonden delar av sina innehav i Sweco, Addtech, Axfood och Essity. Samtidigt köptes aktier i Dometic, EQT och Beijer Alma.

De främsta positiva bidragsgivarna var Beijer Ref, Sweco och Duni. På minussidan märktes istället Addlife, Embracer Group och Atrium Ljungberg .

Fondens största innehav var per utgång av månaden Beijer Ref, Beijer Alma och Hexagon med portföljvikterna 6, 5 respektive 4,5 procent.


newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
PriorNilsson Realinvest steg 1,2 procent i oktober, medan fondens jämförelseindex steg 4 procent. Sedan årsskifte har fonden avkastat 32,5 procent, vilket är bättre än index som stigit 27,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

"Realinvest har under månaden ökat exponeringen mot fastighetsbolag och investmentbolag och minskat exponeringen mot byggbolag. På bolagsnivå har fonden ökat i John Mattson, Castellum och Strora Enso samt minskat i Klövern, NCC och Billerud. Realinvest har under månaden köpt in Industrivärden samt sålt innehaven i Scandic Hotels, Leroy Seafood och ICA", skriver förvaltaren PO Nilsson.

SCA, John Matsson och Boliden var fondens tre största bidragsgivare.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var SCA, John Mattson och Klövern med portföljvikterna 9,3, 6,3 respektive 5,3 procent.
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
PriorNilsson Sverige Aktiv steg 1,3 procent i oktober, jämfört med fondens jämförelseindex som ökade fyra procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 21,7 procent, vilket är sämre än index som avkastat 27,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

"Sverige Aktiv har under månaden ökat exponeringen mot verkstadsindustri och telekommunikationsbolag samt minskat exponeringen mot fastighetsbolag och byggbolag. På bolagsnivå har fonden ökat i Ericsson, Sandvik, Hexpol samt minskat i Skanska, Essity, Nordea och Klövern. Fonden har sålt av innehav i SCA, Balder, Platzer och Securitas", skriver förvaltarna.

Störst bidrag av fondens innehav kom under månaden från Ericsson, Hexpol och Sandvik.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Skanska, Ericsson och Essity med portföljvikterna 6,5, 6,4 respektive 5,3 procent.
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Carnegie Sverigefond ökade 4,8 procent i oktober, vilket medför att fonden hittills i år noteras för en avkastning på 30,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare, Simon Blecher.

Kvartalsrapporterna visar på avmattad konjunktur, men marginalerna håller i sig och svenska bolag har visat sig vara bra på att bibehålla lönsamheten. Förvaltaren motiverar de senaste uppgångarna med att marknaden oroat sig för konjunkturen sedan 2017 och att kurserna på särskilt cykliska bolag hållits tillbaka.

"Snarare börjar marknaden spekulera i att konjunkturen snart bottnar ut och har vi ingen
recession i närtid utan bara en klassisk lågkonjunktur kvarstår uppsidan på börsen", skriver Blecher.

Holmen tillhör ett av bolagen som gynnade fonden, efter att dess skogstillgångar värderats upp. NCC bjöd på månadens besvikelse och marknaden verkar inte hittills uppskatta bolagets nya strategi att redovisa mer konservativt.

Förvaltaren anser Stockholmsbörsen vara attraktivt värderad, särskilt för den med ett långsiktigt perspektiv.

Av fondens 25 innehav är, per sista oktober, följande störst: Investor, Holmen och Volvo och med portföljvikterna 8,8, 7,8 respektive 7,1 procent. Detta med störst vikt mot branscherna industri, följt av finans. Holmen gick under månaden om till att bli fondens andra största innehav.
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
OPM Listed Private Equity steg 1,5 procent i oktober och är därmed upp 43 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

Under månaden bidrog ICG, Ares och HG Capital mycket positivt med sina avkastningar på 11,1, 8,3 respektive 8,0 procent.

"Alla har publicerat rapporter med god utveckling och de har gedigna track-records sedan 1980-1990-talen. HG Capital är Europas största investerare i mjukvara och skulle vara det tredje största teknologibolaget i Europa om portföljbolagen räknas samman", kommenterar fondens förvaltarteam.

Fondens strategiska allokering består till största del av direktinvesteringar, följt av en stor andel fondbolag och en mindre andel noterade PE-fonder.

Per utgång av månaden var de största innehaven Blackstone, Apollo global manage och KKR & CO med portföljvikterna 7,9, 7,6 respektive 7,5 procent.
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Pareto Global B steg 4,1 procent i oktober med positivt bidrag från i stort sett alla innehav. Fonden överpresterade därmed gentemot jämförelseindexet som steg 0,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

"De allra flesta företagen i portföljen bidrog till den kraftiga uppgången, särskilt Prudential, Centene, Ryanair, Polaris, SAP, Lennar och Michelin. Vi får nu betalt för att vara tålmodiga ägare till bra företag med en stark drivkraft för underliggande värdeskapande, och inte minst för att ha varit trogna mot vår värdeorienterade stil", skriver fondens förvaltare i en månadskommentar.

Ett av bolagen som särskilt lyfts fram är Polaris som varit en stark bidragsfaktor till fondens avkastning under hela året. Under oktober höjde bolaget återigen sin helårsprognos för justerad vinst per aktie. Till följd av detta steg aktien 11 procent på sin kvartalsrapport.

Inför framtiden ser förvaltarna stor potential i finansföretag som i dagsläget handlas på rekordlåga multiplar trots stigande vinstutveckling. Fonden har även en betydande exponering mot USA:s sjukförsäkringssektor, som handlas till låga prisnivåer jämfört med tidigare i år.

De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Microsoft, Prudential och Schneider Electric med portföljvikterna 6,6, 6,4 respektive 5 procent.
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Lannebo Sverige Plus steg 3,4 procent i oktober, medan fondens jämförelseindex ökade 4 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 19,6 procent, mot index som ökat 27,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Främsta bidragsgivare under månaden var Trelleborg, Electrolux samt Veoneer som alla utvecklades bättre än börsen. På den negativa sidan återfinns Nokia, Swedbank samt Telia.

"Under oktober fortsatte Stockholmsbörsen att stiga, bland annat med stöd av bolagens kvartalsrapporter. I jämförelse med övriga nordiska, europeiska och amerikanska börser var avkastningen på den svenska börsen stark. Aktiekurser i flertalet cykliska företag steg markant efter rapporter som överträffade aktiemarknadens nedjusterade förväntningar", berättar förvaltarna.

Fonden har under månaden köpt aktier i Industrivärden, BillerudKorsnäs och Telia. Samtidigt har man minskat i Electrolux, Essity och Skanska.

Fondens tre största innehav var per utgången av månaden Nordea, Swedbank och ABB med portföljvikterna 7,7, 5,8 respektive 5,2 procent.
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Lannebo Småbolag steg 5,1 procent i oktober, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 2,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden ökat 30,6 procent, vilket är i linje med index. Det framgår av en månadsrapport.

"Oktober var som vanligt en rapporttung månad, där politiska och makroekonomiska skeenden i viss mån fick stryka på foteni nyhetsflödet. Sammantaget visar de rapporterande cykliska bolagen en inbromsning i efterfrågan, men då detta varit väntat och värderingarna var förhållandevis låga utvecklades flera av fondens konjunkturkänsliga innehav väl", skriver förvaltarna.

Fondens främsta bidragsgivare var Mycronic och Holmen som steg 32 respektive 22 procent. På den svaga sidan återfinns Bonava, NetEnt och Addlife.

Under månaden har man ökat i Elekta, Vitrolife och Husqvarna. Samtidigt har man minskat i Huhtamäki, Beijer Ref och Latour.

Fondens tre största innehav var per utgången av månaden Huhtamäki, Securitas och Trelleborg med portföljvikterna 6, 5,4 respektive 4,1 procent.
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Lannebo Mixfond steg tre procent i oktober, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden ökat 18,5 procent, mot index som stigit 14,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Fondens främsta bidragsgivare var Kindred, Boliden och Alfa Laval. På den negativa sidan återfinns Bonava, Castellum och Husqvarna.

"Oktober var som vanligt en intensiv rapportmånad där resultaten för det tredje kvartalet presenterades. Sammanfattningsvis kan konstateras att konjunkturen bromsar in men inte så mycket som befarat", berättar förvaltarna.

Under månaden ökade man i SEB, SSAB och Boliden. Samtidigt minskade man i några räntebärande innehav för att finansiera köpen.

Fondens tre största innehav var per utgången av månaden AstraZeneca, Novo Nordisk och Pandox med portföljvikterna 3,8, 3,7 respektive 3 procent.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Aktiefonden Öhman Etisk Emerging Markets ökade mer än sitt jämförelseindex i september. Det framgår av en månadsrapport från fonden.

Fonden ökade med 2,22 procent medan index ökade med 2,17 procent. Hittills i år är avkastningen 20,1 procent medan den varit 17,4 procent för index.

Förra månaden var Alibaba största innehavet i fonden, men är numera två. Detta efter att Tencents andel i fonden numera är 7,8 procent.

På tredje plats kommer Taiwan Semiconductor med en andel på 7,0 procent.

Teknik stod för 36,8 procent av allokeringen, följt av finans med 28,5 procent.

Störst exponering är mot Asien.

Fondens strategi innebär att fonden placerar i de av indexets aktier som rankas högt enligt Öhmans modell för hållbarhetsrating.
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Öhman Etisk Index Pacific ökade med 1,0 procent under september, vilket medför att fonden är upp 28,0 procent sedan årsskiftet. Fonden slår sitt index både på årsbasis, men halkar efter något på månadsbasis. Det framgår av en månadsrapport.

De största innehaven i fonden var per utgången av månaden fortsatt Commonwealth Bank of Australia, AIA Group och CSL med portföljvikterna. De hade vid slutet av denna månaden vikter på 9,0, 8,4 respektive 7,1 procent.

Finans stod för 49,6 procent av allokeringen vid månadsskiftet, följt av fastigheter med 12,9 procent.

Fondens strategi innebär att fonden placerar i de av indexets aktier som rankas högt enligt Öhmans modell för hållbarhetsrating.
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Aktiefonden Öhman Etisk Index Europa steg med 3,2 procent i september, index på +3,0. Detta medför att fonden är upp 27,2 procent i år, mot index på 26,1 procent.

De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Nestle, Roche och Unilever med portföljvikterna 6,2, 3,8 respektive 2,4 procent. De var största innehaven även föregående månad.

Finans stod för 22,0 procent av allokeringen vid månadsskiftet, följt av konsument stabil med 16,4 procent. Sjukvård ligger på en andel om 16,8 procent.

Fondens strategi innebär att fonden placerar i de av indexets aktier som rankas högt enligt Öhmans modell för hållbarhetsrating.
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Aktiefonden Öhman Etisk Index Japan steg med 4,1 procent i september, vilket medför att fonden är upp 24,7 procent sedan årsskiftet. Fonden presterade sämre än sitt index under september. Hittills i år är dock avkastningen högre för fonden än för index.

Under månaden har det japanska indexderivatet Jtiz9 seglat upp till att bli största innehav i fonden med en andel på 29,1 procent. Därefter kommer Toyota med 6,3 och Sony med 3,1 procent.

På sektornivå utgjorde cykliska konsumentvaror 20,6 procent av allokeringen, följt av teknik med 16,0 procent. Industri ligger på en andel om 15,2 procent.

Fondens strategi innebär att fonden placerar i de av indexets aktier som rankas högt enligt Öhmans modell för hållbarhetsrating.
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Aktiefonden Öhman Etisk Index Sverige A ökade med 3,2 procent under september, vilket var marginellt sämre än index. Hittills i år är fonden upp med 20,6 procent, vilket är något sämre än index. Det framgår av en månadsrapport.

Ericsson, Assa Abloy och Volvo utgjorde de största innehaven i fonden per utgången av månaden med portföljvikterna 6,4, 5,8 respektive 5,6 procent. Assa Abloy har tagit över Volvos andraplats.

Industri stod för 35,6 procent av allokeringen på sektornivå, följt av finans med 17,1 procent. Både industri och finans ökade deras andelar av fonden.

Fondens strategi innebär att fonden placerar i de av indexets aktier som rankas högt enligt Öhmans modell för hållbarhetsrating.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Aktiefonden Öhman Etisk Index USA A utvecklades positivt i september med en uppgång som löd 2,1 procent, vilket medför att fonden är upp 34,1 procent sedan årsskiftet. Fonden slår, likt förra månaden, sitt index både på månads- och årsbasis. Det framgår av en månadsrapport.

Apple har seglat upp som största innehav och petar således ned Microsoft till en andraplats. På tredje plats infinner sig Googles ägare Alphabet. Andelarna var 5,7, 5,7 respektive 2,1 procent.

På sektornivå stod teknik för 30,5 procent av allokeringen vid månadsskiftet, följt av finans med 18,1 procent. Sjukvård ligger på tredje plats med en andel om 15,0 procent.

Fondens strategi innebär att fonden placerar i de av indexets aktier som rankas högt enligt Öhmans modell för hållbarhetsrating.
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Räntefonden Öhman Företagsobligationsfond A backade 0,5 procent i september, medan jämförelseindexutvecklingen löd -0,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Hittills i år är fonden upp med 3,1 procent. Fonden hamnade efter index i september, men slog index på årsbasis.

De högre räntorna och den längre räntedurationen relativt index förklarar lejonparten av skillnaden mot index, där ränteduration tyngde.

Inga större förändringar gjordes i fondens innehav under månaden.

"För både räntor och krediter gäller att vid ökad osäkerhet ökar även risken för periodvis högre volatilitet. Fonden har därför fortsatt en längre ränteduration än sitt index, är försiktig med löptid, och med kreditrisk", det skriver förvaltaren, Lars Kristian Feste.
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
SPP Generation 80-tal steg med 2,5 procent under september och hittills i år är fonden upp med 24 procent. Fonden har gått ungefär som index både på månads- och årsbasis.

"Vi var marginellt underviktade inom svenska aktier samt tillväxtmarknadsaktier och normalviktade inom globala aktier i september. Fondens aktieallokering bidrog positivt till resultatet medan den diskretionära förvaltningen inverkade negativt och sammantaget utvecklades fonden något svagare än jämförelseindex under månaden", skriver förvaltaren Olav Chen i en kommentar.

SPP Generation 80-tal hade vid utgången av september en aktieandel om 87,7 procent.

"SPP Generation 80-tal har omkring 2 procentenheter mindre aktier än jämförelseindex i början av oktober. Vi är alltså marginellt underviktade inom aktier, normalviktade inom duration och normalviktade inom räntebärande investeringar", avslutar Chen.

SPP Generation 80-tals största innehav är SPP Emerging Markets SRI med en andel om 5,5 procent. H&M är fortsatt största enskilda aktien med en andel om 1,8 procent av portföljen.

SPP Generation 80-tal har totalt 1 013 olika innehav, upp två stycken sedan föregående månad.

Finans väger tyngst följt av industri med andelar om 20,7 respektive 17,9 procent.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
SPP Generation 70-tal steg med 2,6 procent under september och hittills i år är fonden upp med 24,1 procent. Fonden har ungefär gått som index både på månads- och årsbasis.

"Vi var marginellt underviktade inom svenska aktier samt tillväxtmarknadsaktier och normalviktade inom globala aktier i september. Fondens aktieallokering bidrog positivt till resultatet medan den diskretionära förvaltningen inverkade negativt och sammantaget utvecklades fonden något svagare än jämförelseindex under månaden", skriver förvaltaren Olav Chen i en kommentar.

SPP Generation 70-tal hade vid utgången av månaden 88,2 procent aktier i portföljen.

"SPP Generation 70-tal har omkring 2 procentenheter mindre aktier än jämförelseindex i början av oktober. Vi är alltså marginellt underviktade inom aktier, normalviktade inom duration och normalviktade inom räntebärande investeringar", skriver Chen.

Största innehav var SPP Emerging Markets SRI med en andel om 5,4 procent. Största aktieinvestering var H&M med en andel om 1,8 procent. H&M var även största positionen föregående månad.

Fonden har totalt 1 297 olika innehav, upp fyra stycken från föregående månad.
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
SPP Generation 60-tal steg med 2,3 procent under september och är hittills i år upp cirka 21,7 procent. Fonden har presterat som index både på månads- och årsbasis.

"Vi var marginellt underviktade inom svenska aktier samt tillväxtmarknadsaktier och normalviktade inom globala aktier i september. Fondens aktieallokering bidrog positivt till resultatet medan den diskretionära förvaltningen inverkade negativt och sammantaget utvecklades fonden något svagare än jämförelseindex under månaden", skriver förvaltaren Olav Chen i en kommentar.

Fonden har fortsatt en undervikt av aktier vid ingången av oktober.

"SPP Generation 60-tal har omkring 2 procentenheter mindre aktier än jämförelseindex i början av oktober. Vi är alltså marginellt underviktade inom aktier, normalviktade inom duration och normalviktade inom räntebärande investeringar", skriver Chen.

Andelen aktier var vid utgången av månaden 80,4 procent.

Största innehav i fonden var SPP Emerging Markets SRI med en andel om 5,3 procent. Av aktier var H&M den aktie som vägde tyngst i portföljen, 1,7 procent.

SPP Generation 60-tal har totalt 1 502 olika innehav, ned fyra innehav från månaden före.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Visa mer ˅
Källa: Nyhetsbyrån Finwire om inget annat anges. Folksam ansvarar inte för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Folksam