Fonden Öhman Etisk Index USA A steg 2,7 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 3,13 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Fondens största innehav per sista januari var Microsoft, JPMorgan Chane och Visa med de procentuella vikterna 7, 2,4 respektive 1,9 i fonden. Totalt antal innehav uppgår nu till 413 där de tio största står för 22,6 procent. Störst exponering är mot finans som utgör 22,7 procent.
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Fonden Öhman Etisk Index Sverige A steg 0,03 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,48 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Fondens största innehav per sista januari var Volvo, Ericsson och Assa Abloy med de procentuella vikterna 7, 6,4 respektive 6,3 i fonden. Totalt antal innehav uppgår nu till 62 där de tio största står för 51,5 procent. Störst exponering är mot industri som utgör 39,5 procent.
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Fonden Öhman Etisk Index Japan steg 1,62 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,56 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Fondens största innehav per sista januari var Sony Corp, Mitsubishi UFJ Financial Group och Keyence Corp med de procentuella vikterna 3,9, 2,6 respektive 2,6 i fonden. Totalt antal innehav uppgår nu till 207 där de tio största står för 23,3 procent. Störst exponering är mot industri som utgör 18,7 procent.
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Fonden Öhman Etisk Index Europa steg 0,86 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,38 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Fondens största innehav per sista januari var Roche, Unilever och SAP med de procentuella vikterna 4,6 2,5 respektive 2,5 i fonden. Totalt antal innehav uppgår nu till 283 där de tio största står för 22,9 procent. Störst exponering är mot finans som utgör 19,3 procent.
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Fonden Öhman Etisk Index Pacific steg 1,98 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,26 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Fondens största innehav per sista januari var CSL, AIA Group och Westpac Banking med de procentuella vikterna 9,2, 8,7 respektive 5,75 i fonden. Totalt antal innehav uppgår nu till 81 där de tio största står för 47,2 procent. Störst exponering är mot finans som utgör 41,8 procent.
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Fonden Öhman Etisk Index Pacific steg 1,98 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,26 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Fondens största innehav per sista januari var CSL, AIA Group och Westpac Banking med de procentuella vikterna 9,2, 8,7 respektive 5,75 i fonden. Totalt antal innehav uppgår nu till 81 där de tio största står för 47,2 procent. Störst exponering är mot finans som utgör 41,8 procent.
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Fonden Öhman Etisk Emerging Markets minskade 1,9 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 1,83 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Fondens tre största innehav per månadens utgång är Alibaba group som utgör 8,7 procent, följt av Tencent med 7,6 procent och Taiwan Semiconductor med 7,2 procent. Fonden har nu 225 innehav där de 10 största bolagen utgör 39,6 procent. Fonden har högst exponering mot finans som står för 26,2 procent av innehaven.
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Fonden Öhman Företagsobligationsfond A steg 0,47 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,49 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Fondens kreditinvesteringar vägde upp mot en viss undervikt i duration vilket gjorde att totalavkastningen för januari ändå slutade i linje med index.

Under månaden har fonden investerat i det norska laxodlingsbolaget Mowi samt gjort mindre förändringar i krediter som närmat sig förfall. Durationen ökades vid månadens slut och fonden ligger nu med neutral ränterisk mot index.

Fondens förvaltare, Tobias Kaminsky, kommenterar utsikterna.

"Långräntor är nu låga men det är samtidigt inte många goda argument för att långräntor ska stiga kraftigt i tiden som kommer. Konjunktursignalerna har på vissa håll förbättrats, men vi behöver bevaka hur stora ekonomiska konsekvenser det blir av det nya Coronaviruset. Låga kreditpremier och allt flackare kreditkurvor ger risk för isärspreadning från idag mycket låga nivåer. Fonden har därför en neutral ställning till ränteduration och är försiktig med löptid och kreditrisk."
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Fonden PriorNilsson Realinvest ökade 2 procent i januari, vilket var bättre än dess jämförelseindex som steg 1,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Nyfosa, NCC och Entra var bland fondens främsta bidragsgivare under månaden.

"Realinvest har under månaden ökat exponeringen mot råvarubolag och minskat exponeringen mot fastighetsbolag och skogsbolag", kommenterar fondens förvaltare.

På bolagsnivå har fonden ökat i Boliden samt Entra och minskat i Klövern, NCC och Maersk . Innehaven i Billerud, Platzer och Fabege har sålts.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Telia, SCA och John Mattson med portföljvikterna 9,4, 9,3 respektive 6,6 procent.
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv ökade 2,4 procent i januari, vilket var en betydligt starkare start på året än fondens jämförelseindex som steg 1,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

NCC, Novo Nordisk och SEB var de främsta bidragsgivarna.

Exponeringen mot verkstad, finans och läkemedelssektorn har ökats under månaden. Verkstad är med 20,7 procent fondens största sektorexponering.

På bolagsnivå har fonden ökat i Assa Abloy, Volvo, Novo Nordisk, Essity samt minskat i Klövern. Fonden har sålt av innehav i Ericsson, ABB, Kungsleden och Latour.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Skanska, Novo Nordisk och Essity med portföljvikterna 7, 6,3 respektive 5,4 procent.
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Fonden C WorldWide Asia minskade 2,2 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som backade 1,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

De främsta negativa bidragsgivarna var innehaven inom kinesiska fastighetsbolag, däribland Sunac China, China Overseas Land & Investment och Country Garde.

På den positiva sidan fanns Bank Rakyat Indonesia och Samsung Electronics, som indikerar en försiktig optimism inför 2020.

"Samsung Electronics siffror för det fjärde kvartalet och utsikter för 2020 outlook indikerar också försiktig optimism, bland annat på utvecklingen av 5G-telefoner även om det finns viss oro för förseningar i utrullningen av 5G." kommenterar fondens förvaltarteam.

Under månaden gjordes inga större förändringar av fondens portfölj.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var TSMC, Alibaba och Samsung Electronics med portföljvikterna 8, 7,9 respektive 7,8 procent.
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Fonden Didner & Gerge Småbolag steg 0,6 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Carl Gustafsson och Kristian Åkesson.

Under månaden har fonden tagit in de finska verkstadsföretagen Cargotec och Konecranes som nya innehav i portföljen.

"Dessa finska verkstadsföretag har många likheter, men vi finner att de vardera motiverar en plats i portföljen. Till de gemensamma dragen hör förhållandevis höga serviceandelar, starka marknadspositioner, värderingar som är lägre än sektorgenomsnittet samt slutmarknader som befinner sig under vad kan betraktas som historiska normalnivåer", skriver Gustafsson och Åkesson.

Konecranes ökade fokus på service och anser förvaltarna motiverar en högre värdering än värderingen i dagsläget. Bland annat har serviceverksamheten ökat sedan förvärvet av Demag.

Fondens största innehav, Lagercrantz, kom med en rapport som mottogs positivt av marknaden efter att flera av dotterbolagen utvecklats positivt.

Hexpol och Lifco kom med rapporter som var sämre än marknadens förväntningar.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Lagercrantz, Ambea och Schouw & Co med portföljvikterna 7,7, 4,9 respektive 4,8 procent.
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Fonden Didner & Gerge Aktiefond minskade 1 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Simon Peterson och Carl Bertilsson.

Fondens förvaltare skriver inledningsvis i en marknadskommentar att Stockholmsbörsen hade en avvaktande inledning på året. Bland annat påverkades världens marknader av utbrottet av coronaviruset och vilken effekt det kan få på ekonomin. På den positiva sidan finns verkstadsindustrin där förhoppningar finns om en förbättrat tillväxt efter några utmanande kvartal.

Fondens främsta bidragsgivare under månaden var Indutrade, SEB och Nibe. Atlas Copco, Hexpol och Handelsbanken tyngde avkastningen mest.

Den internationella industrikoncernen Indutrade växer kontinuerligt genom förvärv av lönsamma bolag där de låter bolagen leva vidare som självständiga dotterbolag.

"SEB­-aktien utvecklades svagt under senare delen av 2019 föll följd av oro kring penningtvätt. Aktien har därefter återhämtat sig starkt och bokslutet för 2019 togs emot väl av marknaden. SEB hade en stark tillväxt av rörelseintäkterna drivet av hög kundaktivitet och högre räntor. Banken utvecklas relativt väl men det finns en fortsatt osäkerhet framöver gällande problemen med penningtvätt", skriver förvaltarna.

Atlas Copco utvecklades starkt under 2019.

Fondens ter största innehav per utgången av månaden var Volvo, Indutrade och Atlas Copco med portföljvikterna 8,7, 6,6 respektive 5,2 procent.
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Fonden Odin Sverige steg 0,04 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,13 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Vegard Søraunet.

Efter att fonden avkastade 43,6 procent ser förvaltarna positivt på årets första månad. Främsta bidragsgivare under månaden var Embracer och Addnode, medan Beijer Alma och Fenix Outdoor tyngde avkastningen mest.

Förutom att man tog in mjukvaruföretaget Vitec i portföljen i januari gjorde man inga större portföljförändringar.

"Med över 30 års historia kan Vitec visa en imponerande tillväxt drivet av goda förvärv och är idag ledande inom sin nisch i Norden. Intäkterna utgörs till stor del av ”recurring revenue”, dvs återkommande intäkter, i kombination med bred exponering för olika branscher som bidrar till att vinsten är stabil. Vi tror på att företaget kan fortsätta växa genom lönsamma förvärv också under de kommande åren", skriver förvaltaren.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Beijer Ref, Beijer Alma och Addnode med portföljvikterna 5,7, 5,4 respektive 4,3 procent.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Fonden Carnegie Sverigefond steg 0,6 procent i januari. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Simon Blecher.

På Stockholmsbörsen steg H&M kraftig under årets första månad efter att de kommit med bättre siffror än väntat. Bland annat ökade försäljningen och varulagret fortsätter att sjunka samtidigt som balansräkningen är urstark.

"NCC kom i princip med femte rapporten i rad utan nedskrivning och därtill höjdes utdelningen till 5 kronor per aktie. Exklusive leasing och pension har NCC numera faktiskt nettokassa och är sakta på väg mot att lyfta marginalen ytterligare", skriver förvaltarna.

I en sammanfattning av rapporterna som kommit för det fjärde kvartalet skriver han att de överlag är godkända med bra lönsamhet och kassaflöden.

Fonden ökade under månaden innehavet i Handelsbanken som på nuvarande nivåer beskrivs ha en låg risk.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Investor, Volvo och Holmen med portföljvikterna 8,2, 8,2 respektive 7,3 procent.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Catella Fondförvaltning har sålt 35 401 aktier i Electra Gruppen och äger därefter 242 413 aktier. Det motsvarar cirka 4,7 procent av kapital och röster i bolaget, enligt ett flaggningsmeddelande.
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Fonden OPM Listed Private Equity steg 4,6 procent i januari. Avkastningen var klart bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,8 respektive 2,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 4,6 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Tom Berggren.

Fondens ljuspunkter under månaden var Standard Life, KKR och Blackstone med uppgångar om 18, 13,5 respektive 12,7 procent. Även japanska JAFCO och brittiska Intermediate Capital steg.

"Nordamerika var månadens bäst avkastande region och fondbolag var den strategi som levererade högst avkastning", skriver förvaltarna.

Innehaven i Oakley Capital och Eurazeo ökades.

"Utöver den goda monetära utvecklingen ser vi många initiativ bland våra innehav vad gäller ansvarsfulla investeringar och socialt ansvarstagande. En spännande utveckling är det ökade antalet fonder helt inriktade på Impact Investing, till exempel hos KKR, Blackstone och Carlyle", fortsätter de.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Blackstone, Apollo Global Manage och KKR med portföljvikterna 7,7, 7,4 respektive 7 procent.
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Av Swedbank Robur fonders fonder ligger Swedbank Robur Ny Teknik och Swedbank Robur Technology i toppen när man tittar på perioden första november till sista januari. Fonderna har under perioden genererat positiva resultat om 16 respektive 15 procent, enligt fondbolaget.

Johan Söderström som förvaltar Technology kommenterar varför det går såpass bra för sektorn nu:

"Bolagsrapporterna från tekniksektorn har överlag varit starka så här långt. Investeringarna i exempelvis datacenters, utrullning av 5G-nätverk och elektronik för bilar är stora och växande. Halvledarindustrin återhämtar sig fortfarande efter en svagare period som började för litet mer än ett år sedan."

Därefter återfinns fondbolagets Småbolagsfond Sverige, Globalfond och Småbolag Europa.
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Fonden GS India Equity Portfolio OC Acc minskade 0,76 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som ökade 0,22 procent. Under 2019 har fonden avkastat 10,8 procent och är därmed något sämre än index som har ökat 11,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Fondens relativa underprestation mot index kan hänföras till positioner inom finans och industri. Däremot var det enskilt bästa innehavet ICICI Bank.

Reporäntan i Indien sänktes för femte gången, totalt med 1,35 procentenheter under 2019. BNP-tillväxten kom att öka med 4,5 procent i det tredje kvartalet jämfört med samma kvartal året innan, vilket är en avmattning.

Under november presenterade Indiens finansminister en fond till syfte att finansiera färdigställandet av bostadsbyggande i landet. Beskedet gynnade fastighetsbolagen i landet.

Fonden sålde av innehavet i RBL Bank och HDFC Asset Management samt minskade i Tech Mahindra.

Förvaltarna tror på Indien som marknad på sikt och menar att de ekonomiskpolitiska reformer som påbörjats i landet kommer ge effekt snart, men att landet kortsiktigt varit drabbat av åtstramningar av offentlig sektor.

Fondens största innehav per årsskiftet var Infosys, ICICI Bank och Axis Bank med vikterna 8,0, 6,5 respektive 4,7 procent av fonden.
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Aktiefonden Goldman Sachs Global Small Cap Core Equity ökade 2,6 procent i december, vilket var sämre än jämförelseindexet som steg 3,4 procent. Under 2019 utvecklades fonden i linje med indexet och avkastade 25,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

I en kommentar skriver förvaltarna att både småbolagsindex och den breda marknaden steg i december efter att USA och Kina beslutat om att färdigställa ett fas-1 avtal i den pågående handelskonflikten.

IT-sektorn bidrog till fondens avkastning och mest gynnsam var exponeringen mot mjukvaruindustrin. Den sämst presterande sektorn var fastigheter där fondens övervikt mot specifika fastighetsfonder tyngde mest.

På aktienivå var innehavet i Darling Ingredients en av de främsta bidragsgivarna. Bolaget rapporterade relativt starka siffror för det tredje kvartalet vilket tillsammans med ett förvärv av EnvironFlight skapade ett positivt sentiment och fick aktien att stiga.

Negativt bidrag erhölls från L Brands vars aktie föll efter att bolaget guidade ner den förväntade vinsten för helåret till följd av en svagare försäljning under julledigheten än väntat.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Eiffage, Adecco Group och Zions Bancorporation, alla med portföljvikter om 1,2 procent.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Den indexnära fonden SPP Aktiefond Sverige steg 3,0 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 2,7 procent. Fonden avkastade 32 procent under 2019. Det framgår av en månadsrapport.

"Svenska aktier mätt med OMXS30GI steg med hela 31 procent under 2019. Detta är det bästa året för aktier sedan 2009 och finanskrisen. Uppgången bör även ses i ljuset av den svaga utvecklingen i slutet av 2018. Dessutom har ytterligare försvagning av den svenska kronan bidragit positivt. Framtidsutsikter Precis som för globala aktier där de globala industritalen närmar sig sin lägstanivå och handelskriget ser ut att trappas ned finns orsak att känna optimism inför 2020", skriver förvaltaren Andreas Poole om månaden.
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Fonden SPP Aktiefond Europa steg 1,5 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,6 procent. Fonden avkastade 30 procent under 2019. Det framgår av en månadsrapport.

"Politiska förhållanden som brexit, handelskriget och riksrätten mot Trump fick mycket uppmärksamhet men hade sammantaget liten påverkan på marknaden. Framtidsutsikter i början av 2020 syns indikationer på att den globala industricykeln rör sig i rätt riktning och handelskriget verkar trappas ned, vilket gynnar aktieutvecklingen. Även den expansiva penningpolitiken ser ut att fortsätta. Det börja dock bli längesedan vi upplevde en ekonomisk krasch, vilket oroar många. Det krävs dock mer än att det var längesedan senast för en krasch att inträffa", kommenterar förvaltaren Lars Qvigstad Sørensen.

Största innehav per årsskiftet var Nestlé, Roche och HSBC med vikterna 4,2, 2,8 respektive 1,9 procent av fonden.
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Fonden SPP Aktiefond USA steg 0,6 procent i december, vilket var i linje med fondens jämförelseindex som också steg 0,6 procent. Fonden avkastade 38 procent under 2019. Det framgår av en månadsrapport.

"I början av 2020 syns indikationer på att den globala industricykeln rör sig i rätt riktning och handelskriget verkar trappas ned, vilket gynnar aktieutvecklingen. Även den expansiva penningpolitiken ser ut att fortsätta. Det börja dock bli längesedan vi upplevde en ekonomisk krasch, vilket oroar många. Det krävs dock mer än att det var längesedan senast för en krasch att inträffa", kommenterar Andreas Poole om framtiden.

Största innehav per årsskiftet var Apple, Microsoft och Amazon med procentuella vikter på 5,0, 4,4 respektive 2,8 i fonden.
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Fonden SPP Aktiefond Japan minskade 0,1 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,2 procent. Fonden avkastade 26 procent under 2019. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltaren Henrik Wold Nilsen kommenterar framtiden.

"I början av 2020 syns indikationer på att den globala industricykeln rör sig i rätt riktning och handelskriget verkar trappas ned, vilket gynnar aktieutvecklingen. Även den expansiva penningpolitiken ser ut att fortsätta. Det börja dock bli längesedan vi upplevde en ekonomisk krasch, vilket oroar många. Det krävs dock mer än att det var längesedan senast för en krasch att inträffa."

Största innehav i fonden var Toyota, Sony och Softbank med vikterna 4,8, 2,6 respektive 2,1 procent.
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Fonden SPP FRN Företagsobligationsfond A steg 0,19 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,02 procent. Fonden avkastade 3,69 procent under 2019 och var därmed bättre än index som ökade 1,20 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltaren Andreas Hälldahl kommenterar månaden som gått.

"Aktiviteten gick som vanligt ned i december, men trenderna var oförändrade. Långa obligationer fortsatte handlas starkt, medan korta delen av kreditkurvan var offererad och handlade relativt dåligt. Sammantaget medförde detta ytterligare flackningar av kreditkurvorna. Riksbanken levererade dock en höjning på 25 punkter precis som förväntat innan jul. Det bör, efter årsskifteseffekterna ebbat ut, öka intresset för korta obligationer och börja ge lite brantare kreditkurvor igen. I övrigt väntas marknaden fortsätta utvecklas bra."

Kreditdurationen har ökats ytterligare något under december och uppgår nu till 3,44. Det är fortfarande kortare än normalt och betydligt mycket kortare jämfört med ett år sen.

Fonden har under månaden ökat i Bank Norwegian och Fabege. Innehavet i Stadshypotek covered bonds har avvecklats och exponeringen i Nordea minskats.
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Visa mer ˅
Källa: Nyhetsbyrån Finwire om inget annat anges. Folksam ansvarar inte för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Folksam